Storförlust för Borås Wäfveri

Borås Wäfveri redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande enheter på -62,7 miljoner kronor för helåret 2006 (62,5). Resultatet per aktie blev -14:00 kronor (14:20).

Publicerad
Annons

Resultatet före skatt var -64,3 miljoner kronor (27,9). Bolaget spådde tidigare under året att resultatet före skatt skulle visa förlust.

Rörelseresultatet uppgick till -51,4 miljoner (-21,9) för kvarvarande verksamheter. Resultatet har påverkats positivt av reavinster vid fastighetsförsäljningar om cirka 14,9 miljoner (-0,9).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons