Annons

Obamas klimatmål gynnar investering

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, ser nya investeringsmöjligheter som är både lukrativa och hållbara.

Den nya planen är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Den nya planen är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Foto: Nordea
Åtgärderna kring minskningen av koldioxid berör framför allt kol, som står för en stor del av koldioxidutsläppen.

Åtgärderna kring minskningen av koldioxid berör framför allt kol, som står för en stor del av koldioxidutsläppen.

Den nya planen är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Den nya planen är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Den nya planen är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Det symboliska avtalet mellan Kina och USA från 2014, där Kina lovade att inte längre öka utsläppen efter 2030 och USA lovade att minska sina utsläpp med en dryg fjärdedel till 2025, har nu omvandlats till handling av Obama-administrationen.

Den nya planen är att minska koldioxidutsläppen från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

USA står idag för drygt 12 procent av det totala globala koldioxidutsläppet och det är framförallt inom energi- och transportsektor som de stora möjligheterna för reduktion finns, berättar Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

– Målsättningen att minska med 32 procent från 2005 års nivåer är inte orimlig och industrin i USA har redan börjat anpassningen även om detta kommer ta tid. Det som är intressant från investeringsperspektiv är att USA kommer att satsa runt åtta miljarder dollar i olika förnyelsebara projekt och miljöteknologi under de närmsta 10,15 åren. Där finns många nya företag som kommer att växa, samt olika investeringsmöjligheter som kommer att vara både lukrativa och hållbara. Det här är bra för världen och bra för USA, säger Sasja Beslik.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar.

Foto: Nordea
Åtgärderna kring minskningen av koldioxid berör framför allt kol, som står för en stor del av koldioxidutsläppen.

Åtgärderna kring minskningen av koldioxid berör framför allt kol, som står för en stor del av koldioxidutsläppen.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar. Foto: Nordea

Berör framförallt kol

Åtgärderna kring minskningen av koldioxid berör framför allt kol, som står för en stor del av koldioxidutsläppen. Det finns cirka 1 000 koldrivna energianläggningar i olika delstater i USA idag, och de som investerat mycket pengar i kol är av naturliga skäl kritiska till förslaget. För Nordea innebär detta dock inga negativa förändringar eftersom de redan riktat in sig på mer hållbara alternativ.

– Utvecklingen mot säkrare och långsiktigare energilösningar har varit igång länge. Vi har tagit beslut om att utesluta 28 gruvföretag som utvinner kol från alla våra investeringar; det finns alternativ idag som ger både bra långsiktig avkastning och är mer hållbara, säger Sasja Beslik.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Åtgärderna kring minskningen av koldioxid berör framför allt kol, som står för en stor del av koldioxidutsläppen.
Annons
Detta är en annons från Nordea, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.