Regeringen måste agera för Sveriges intressen i EU

Utvecklingen i EU är i ett kritiskt skede. Bland annat diskuteras att EU ska kunna påverka medlemsstaternas lönebildning. Det går inte att vara passiv och avvakta utvecklingen. Sveriges regering måste driva svenska intressen: Jobben ska ha högsta prioritet i EU-samarbetet. Ytterligare centralisering måste motiveras. EU ska inte delas upp i ett A- och B-lag. Regleringen av finanssektorn ska stärkas.

Det skriver socialdemokraterna Thomas Östros och Marita Ulvskog.

Publicerad
Annons

EU befinner sig i ett avgörande läge. EU-kommissionen har tidigare föreslagit en genomgripande reform av stabilitets- och tillväxtpakten. Och efter det att Merkel och Sarkozy föreslagit en så kallad konkurrenskraftspakt har van Rompuy och Barroso utarbetat ett förslag i liknande riktning som bland annat sägs innehålla förslag om ökat inflytande från Bryssel över lönebildningen i enskilda ekonomier. Det skulle bland annat kunna innebära att den svenska modellen med självständiga parter skulle gå förlorad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons