Min jämförelse skyms av facklig paranoia

Publicerad
Annons

Kurt Junesjö missförstår (avsiktligt?) poängen med min kritiska jämförelse av hur arbetsrätten fungerar inom vård respektive skola (18/7). Poängen är att medan det är orimligt svårt att bli av med vårdpersonal som uppträder hotfullt eller våldsamt mot vårdtagare, så är det orimligt lätt att göra sig av med lärare som kan vara tvungna att använda våld för att freda sig själva, för att avstyra slagsmål mellan elever, eller för att avlägsna en stökig elev ur klassrummet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons