Låt inte den politiska korrektheten tömma landsbygden

På påskafton körde vi från Jönköpings till Kronobergs län och tillbaka. Furorna stod i tiodubbla led längs den slingriga vägen, nysnön låg vit och trots dagsljuset var det Bauerskt stämningsfullt. Fast också ödsligt. Som i så många andra delar av landet, även långt söder om Dalälven, var det bra glest mellan de året-runt-bebodda husen. Och ännu glesare ska det bli, ifall bensinbolag, speldirektörer och politiker får sin vilja fram.

Som framgått av de senaste dagarnas rapportering i Ekot tycker bensinbolagen att det är för dålig lönsamhet på många pumpar som står i anslutning till butiker utanför de större tätorterna. Många lanthandlare riskerar att bli av med bensinförsäljningen, och då kommer de förstås att bli av med andra affärer också. Måste man ändå köra in till stan för att fylla tanken, blir det naturligt att också fylla godisförrådet och skafferiet.

Samtidigt morrar Svenska spel över låg omsättning och dålig lönsamhet hos de små återförsäljarna. Snart får man tippa i stan, om man nu nödvändigtvis ska tippa. Och då blir även andra ärenden uträttade i stan i stället för hos lanthandlaren.

Vad kan politikerna göra åt saken? Ja, de kan åtminstone se till att inte göra ont värre.

Snart träder ny lagstiftning i kraft, som tvingar även rätt små bensinstationer att erbjuda alternativa drivmedel. Det är miljöpartiet och den gamla regeringen som ligger bakom, men Alliansen har inte slagit back i maskin. Det innebär en extra investeringskostnad i tankar och pumpar på många hundra tusen, och det är väldigt mycket pengar för en liten rörelse på landet. Allra helst när det knappast blir samling vid pumpen.

Även om man bortser från det principiellt betänkliga i att tvinga en enskild näringsidkare att sälja vissa varor är förslaget minst sagt illa genomtänkt. Det kommer ofelbart att tvinga ett antal småmackar att stänga – eller, om inte tvinga, bli droppen som får bägaren att rinna över. Och då får även lanthandeln problem.

Mp-politikerna drömde om grönare transporter. I verkligheten får deras obetänksamma förslag till följd att körandet (och de förhatliga CO2-utsläppen) ökar, när människor får lov att köra sina gamla bilar ända in till stan för att kunna tanka och handla. Glesbygds miljön blir torftigare och utsläppen ökar: hur grönt är det?

I går manade Maud Olofsson bensinbolagen till att ta ansvar och betänka att de hör hemma i ett större socialt sammanhang. Inget fel med det, även om man nog ska ha begränsade förhoppningar på vad det kan leda till. Men hon sade ingenting om att regeringen ska ompröva tvångsinvesteringarna som ska åläggas småmackarna, fast hon förstås borde börja med att sopa rent framför egen dörr. Miljöpartiet lär tjuta i högan sky, men den debatten behöver inte Maud Olofsson frukta.

På lite längre sikt bör hon ta sig en allmän funderare på vilken annan lagstiftning som ter sig självklar från politiskt korrekt storstadshorisont men mindre begåvad för dem som lever i landsbygdens verklighet. Regeringen har ju redan visat viss öppenhet genom att göra det rigida strandskyddet mer flexibelt, men den förändringen bör följas av många fler.

P J Anders Linder
Publicerad
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons