Dagisbygge planeras på kulturhistorisk mark

På Stigbergsgatan på Södermalm trängs kulturbyggnaderna, bland annat Blockmakarens hus. Här, på en parktomt som stått obebyggd i 300 år, vill staden placera en modern förskolebyggnad. De boende i området hänger nu – inspirerade av ”galleriaupproret” vid Odenplan – ut blå band i fönster och trappuppgångar.

Publicerad
CAROLINE TIBELL
Foto: CAROLINE TIBELL
Annons

Behovet av förskoleplatser på Södermalm är stort, konstaterar Exploateringskontoret. Därför vill man nu bygga ett daghem vid Stigbergsgatan.

I sitt yttrande skriver kontoret att det aktuella området, cirka 1000 kvm i närheten av mer kända Fjällgatan, är klassat som parkmark. Området har stora nivåskillnader och mot gatan finns en mur med ovanliggande staket. Ingången till parken är låst och allmänheten har därmed inte tillträde.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons