Efter reklamen visas:
corona i kroppen

Det händer i kroppen när vi blir sjuka i covid-19

Kunskapen om hur vi blir sjuka i covid-19 växer snabbt. Nya forskningsresultat gör att bilden av en sjukdom som inte bara attackerar lungorna utan även en rad andra av kroppens organ, börjar klarna.

Text: Henrik Ennart. Grafik: Liv Widell.
Publicerad

Med nästan 5 miljoner positiva tester av covid-19 och erfarenheter från över 300 000 avlidna globalt växer förståelsen för hur viruset SARS-CoV-2 gör oss sjuka.

Kunskapsluckorna är fortfarande enorma men många av dem fylls ut i rask takt. En sökning i forskningsdatabasen Pubmed visar att det den 13 maj publicerats 11 509 vetenskapliga artiklar kring sjukdomen som var praktiskt taget okänd vid årsskiftet. Bara de senaste fyra veckorna hade då 9 356 nya studier tillkommit, en takt som saknar motstycke.