Emma Frans:Faktorerna som kan avgöra – så blir exitstrategin lyckad

Emma Frans
Testkit på en mobil provtagningsstation i Stockholm.
Testkit på en mobil provtagningsstation i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Risken för en andra våg när flera länder nu öppnar upp beror på vilka åtgärder som tas för att förhindra nya utbrott. Olika länder väljer olika exitstrategier men en sak är säker – vägen tillbaka till ett helt öppet samhälle är lång.

Emma Frans
Publicerad
Annons

I Europa ser vi nu en avmattning av covid-19-pandemin. Många länder har därför bestämt att lätta på de restriktioner som införts i samband med sjukdomsutbrottet. I Spanien tillåts till exempel folk att motionera utomhus efter att ha varit instängda i sju veckor, Finland och Norge öppnar sina grundskolor, och Tyskland hoppas att inom kort kunna återgå till en mer normal vardag. Det finns dock en oro för att de samhällen som nu öppnas upp riskerar en andra våg.

Världens länder har i pandemins spår infört mer eller mindre drastiska åtgärder för att hindra smittan från att spridas i befolkningen. I vissa fall har stora delar av landet stängts ner – något som på kort sikt stoppar smittspridningen, men som har negativa effekter på hela samhället och som är svårt att upprätthålla långsiktigt. Därför försöker många nu lyfta på restriktionerna.

Världshälsoorganisationen, WHO, varnar dock för att det finns risker med att öppna samhället för snabbt och att det behövs strategier för att undvika att smittspridningen tar fart igen. Risken för en ny våg är beroende av vilka åtgärder som görs för att förhindra nya utbrott.

Annons
Annons

Faktorer som är avgörande för en lyckad exitstrategi, det vill säga strategi för att komma ur en nedstängning, är delvis hur omfattande smittspridningen är i samhället. En förutsättning för att kunna lätta på restriktionerna är att reproduktionstalet (R-talet) är under 1 – alltså att antalet nyinsjuknande minskar.

När ett samhälle ska öppnas upp är det också viktigt att det finns en acceptans för att vissa restriktioner måste kvarstå – att större sammankomster inte bör äga rum, att äldre och gravida behöver vara särskilt försiktiga och att handskakningar eller kindpussar bör undvikas. Då kan exitstrategin innebära att landet går över till en modell för att uppnå fysisk distansering som liknar det svenska sättet att hantera covid-19.

Markering på en tågstation i Paris ska påminna resenärerna om social distansierng. Foto: Aurelien Morissard/TT

Vissa exitstrategier fokuserar istället på omfattande testningar av befolkningen. Den amerikanska nationalekonomen Paul Romer har föreslagit att sju procent av USA:s befolkning borde testas varje dag. Detta skulle innebära att alla i befolkningen testades var 14:e dag, och att majoriteten av befolkningen då skulle kunna återgå till en normal vardag. Att detta skulle innebära ungefär 150 miljoner test i veckan illustrerar att denna lösning knappast är enkel att genomföra.

Andra förslag som diskuterats är digital kontaktspårning och att personer som varit i kontakt med bekräftade fall ska identifieras och meddelas via sina smarta telefoner. Här finns uppenbar integritetsproblematik som det är viktigt att hitta lösningar på.

Något som också diskuterats är ”immunitetspass” – alltså att personer som genomgått infektion och fått immunitet kan släppas ut i samhället och leva som vanligt. För att det här ska bli verklighet behövs mer kunskaper om hur långvarig immunitet som uppstår efter en covid-19-infektion. Dessutom behövs också tillförlitliga tester för att påvisa förekomsten av antikroppar. Denna typ av lösning kan dock medföra ett riskbeteende eftersom immunitetspassen innebär ett incitament för att bli smittad. Personer som drabbas ekonomiskt av nedstängningen skulle kanske vara villiga att ta risken som sjukdomen innebär om alternativet är att svälta.

Sammanfattningsvis är vägen tillbaka från ett stängt samhälle lång och för att undvika en kraftig andra våg behövs en noga övervägd strategi. 

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons