Annons

Här är alternativet till aktier och räntor

Erika Eliasson, vice vd på Lendify.
Erika Eliasson, vice vd på Lendify.

Med en skakig börs och låga räntor letar många svenskar efter andra placeringsformer. Sedan några år tillbaka kan vanliga sparare investera sina pengar i privatlån.

– Det är unikt att privatpersoner och företag får möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker och institutioner, säger Erika Eliasson, vice vd på Lendify.

Att spara i lån är ett bra alternativ till aktier och traditionella räntor. Det svenska företaget Lendify använder sig av bankernas affärsmodell och låter privatpersoner och företag låna ut sina pengar i en korg av lån till kreditvärdiga låntagare.

– Vi gör det som bankerna gör men har från början varit helt digitala och kan därmed vara effektivare och erbjuda bättre villkor till både investerare och låntagare. Vi skapar nästa generations bank och erbjuder ett tillgångsslag med god riskjusterad avkastning, säger Erika Eliasson.

Bättre ränta

Lendifys genomsnittliga låntagare är 40 år, har en fast inkomst och en årsinkomst på ungefär 330 000 kronor. Med teknikens hjälp kan banken kringgås, mellanhänder tas bort och kostnader kapas.

– Vi kopplar samman investerare med låntagare och sköter hela den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare, till utbetalning av lån samt administrering av betalningar. Låntagare får bättre ränta och investerarna får bättre avkastning på sitt kapital jämfört med traditionella ränteplaceringar, säger Erika Eliasson.

Räntan som investeraren erhåller är kopplad till det allmänna ränteläget i Sverige. Det innebär att om du investerar i lån via Lendify och referensräntan höjs, stiger även räntan på de underliggande lånen i portföljen och din avkastning ökar.

Maximera avkastningen

Avkastningen hos Lendify har varit 5,66 procent* efter avgifter och kreditförluster de senaste tolv månaderna per sista oktober. Varje månad får investeraren ränta och amortering utbetalt. Pengar som kan återinvesteras för att maximera avkastningen.

– Du kan välja att automatiskt återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna. Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt, säger Erika Eliasson.

*Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Avkastningen för Lendify beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter avgifter och kreditförluster) per den sista oktober 2019 dividerat med deras genomsnittliga utlånade kapital under samma period. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.