”Sverige fortsätter slå ut sin egen natur”

Det pågår i stort sett överallt en slakt av naturen, djurens och växternas livsmiljöer. Sverige fortsätter att slå ut sin egen natur, tvärt emot de olika avtal om att skydda naturen som svenska politiker undertecknat i FN och i EU, skriver Stig-Olof Holm, Föreningen skydda skogen.

Publicerad
Annons

Vi behöver naturen för vår försörjning, mat, biobränsle, för naturupplevelser. Med ökande miljöförstörelse minskar dessa möjligheter. Det finns två huvudsakliga typer av miljöförstörelse, en mindre allvarlig där naturen kan läka skadorna efter en tid. Detta gäller till exempel vissa utsläpp av föroreningar. Sedan finns det en allvarligare typ som inte går att läka, den är irreversibel. Det gäller bland annat utrotandet av arter, utslagningen av den biologiska mångfalden. Den största orsaken till detta på global nivå är omvandlingen av arternas livsmiljöer, deras så kallade habitat. Den omvandlingen sker främst genom areella näringar som jord och skogsbruk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons