Krönika

Inger Enkvist:Fel att göra barnkonventionen till lag

Inger Enkvist
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Varför valde regeringen att föra in Barnkonventionen i svensk lag trots varningar från experter?

Inger Enkvist
Publicerad
Annons

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och ratificerades av Sverige. Nu 2020 infördes den också som svensk lag. Varför? Barn är redan skyddade av svenska lagar. Barnkonventionen avser att omfatta alla barn i hela världen och innehåller punkter som inte är speciellt aktuella i Sverige samtidigt som formuleringar som ”barnets bästa” och barnet som ”rättighetsbärare” kan betyda många saker. De rättigheter som räknas upp är omfattande, oprecisa och mycket olika sinsemellan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons