Avgift för dubbdäck bättre än förbud

Det är en svår balansgång mellan nyttan av dubbdäck och de hälsorisker som partiklarna medför, särskilt i stadsmiljön. Därför bör möjligheten att införa dubbdäcksavgifter ingå i regeringens utredning om miljözoner. Det skriver tre centerpartister.

Publicerad
Annons

Våren har kommit till södra Sverige, vilket inte minst märks genom att vinterns snödrivor smälter bort. Men med den smältande snön blir vi också återigen påminda om ett trängande miljöproblem i flera av våra städer: höga partikelhalter som förorenar luften. Dessa partiklar lagras i snön för att sedan frigöras när snön smälter, vilket leder till mycket höga halter i luften. I Stockholm och på andra ställen riskerar vi återigen att överträda EU:s miljökvalitetsnormer för luften.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons