Människan är bitvis ett fuskbygge

Kritiken av den moderna evolutionsteorin har med åren blivit alltmer sofistikerad, senast i skepnad av den kreationistiska teorin om intelligent design. Men naturen är långt ifrån alltid intelligent formgiven, utan påfallande ofta slumpartad och slarvig. Se bara på människans munhåla – ett rent fuskbygge.

Publicerad
Annons

Evolutionsbiologer använder ibland en metafor som är lånad från ”Alice i Spegellandet”. Enligt denna, som också kallas Röda drottningen-hypotesen, blir allt som inte håller samma takt som omgivningen utkonkurrerat. Poängen i evolutionära sammanhang är att det naturliga urvalet obönhörligen leder till ständig förändring, eftersom varje art ständigt måste utvecklas minst i samma takt som sina konkurrenter för att överleva. Förr eller senare blir detta omöjligt och arten dör då ut.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons