Äldre i Sverige vill inte vårdas av sina barn

ÖKAT TRYCK. Hellre hemtjänsten än barnen, tycker många äldre när de behöver hjälp med dusch, tvätt och städning. Men det valet fungerar inte alltid i verkligheten. Färre får äldreomsorg och familjerna har fått ta över allt mer av vården av de gamla. När antalet äldre ökar framöver ökar också trycket på de anhöriga.

Anna Asker
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den tid när hemtjänsten stannade i två timmar, lagade kalops, drack kaffe och småpratade med en tämligen frisk men sällskapssugen pensionär är sedan länge förbi. Det ställs i dag mycket högre krav för att få hemtjänst beviljad. Och att få plats på ett särskilt boende åt sin dementa gamla pappa kan vara en mer tålamodsprövande uppgift än att få förskoleplats åt 1,5-åringen.

I början av 1990-talet stärkte staten ambitionerna när det gällde barnomsorg, alla barn upp till 12 år fick rätt till barnomsorg. Dessutom kom LSS och LASS-lagstiftningen 1994 där funktionshindrade fick möjlighet till personlig assistent. Kommunerna har inte obegränsat med pengar och resurserna har över tid skjutits från äldre mot barnomsorg och funktions­hindrade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons