Svenska företag okunniga om korruptionsrisker

Korruption och mutor har fått en ny aktualitet de senaste dagarna. För att minska mut- och korruptionsriskerna krävs att företag arbetar mer förebyggande. Men det finns fortfarande många företag som undviker att polisanmäla misstänkt korruption, vilket kan bidra till en delvis missvisande bild av korruptionens faktiska utbredning i Sverige. Det skriver Claes Sandgren, Institutet Mot Mutor, och Erik Skoglund, Ernst & Young.

Publicerad
Annons

En vanligt förekommande uppfattning är att mutor och korruption används för att vinna fördelar, till exempel för att få en order. Samtidigt är många middagsbjudningar, nöjesaktiviteter och andra typer av evenemang normalt lagliga och vanligt förekommande i affärsrelationer. När övergår en affärsmässig handling till att bli en muta?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons