”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att inte få sin rätt till skydd, utveck­ling och trygga uppväxtvillkor uppfyllda, skriver flera debattörer gemensamt.

Publicerad
Vilhelm Stokstad/TT
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Annons

Under 2013 var fler än 32 600 barn i Sverige av socialtjänsten placerade utanför hemmet, i familjehem eller annat boende (Socialstyrelsen 2014). Av dessa var drygt 70 procent placerade utanför hemmet på grund av brister i hemsituationen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons