Låt Sadev gå i graven

Vi uppmanar riksdagen att låta Sadev gå i graven. Dåligt genomförda utvärderingar är kostsamma i dubbel bemärkelse. Vi föreslår i stället en ny väg för utvärderingen i samråd med forskarsamhället, skriver nationalekonomerna Andreas Madestam och Jakob Svensson.

Publicerad
Annons

Svenska skattebetalare och mottagare av svenskt bistånd vet ytterst lite om effekterna av Sveriges biståndsprogram. Leder svenska medel till att tanzaniska barn lär sig något i grundskolan när Sverige bidrar till Tanzanias skolsystem? För att besvara frågan om biståndets effekter skapades 2006 myndigheten Sadev. Sadev var ett försök att systematiskt utvärdera Sida och UD:s utvecklingssamarbete. Resultat har dessvärre varit nedslående. Av politiska skäl placerades myndigheten i Karlstad, långt ifrån de som verkställer biståndet och de som forskar om biståndets effektivitet. I stället för att finnas med på planeringsstadiet av biståndsprogram, en förutsättning för en rätt genomförd utvärdering, har Sadev i efterhand undersökt biståndets interna processer. Värdet av detta arbete återspeglas i hur många av Sadev:s rapporter som legat till grund för Sida och UD:s beslut de senaste åren: inte en enda. Kort sagt, myndigheten har utvärderat fel saker, på fel sätt och för döva öron.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons