ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Sätt gränser för exploatering

Nu riktas omvärldens ögon mot de alunskiffrar som utgör berggrund i stora delar av Sverige. Det behövs ett nationellt uppvaknande och en lagstiftning som sätter rimliga gränser för exploatörernas framfart, skriver Carl Piper och Mikael Karlsson.

Publicerad

Prospekteringsföretag från hela världen vill få till stånd storskalig utvinning av bland annat uran och fossilgas ur Sveriges alunskiffer. Stora dagbrott riskerar att ödelägga bördiga områden för överskådlig tid och grundvatten kan förorenas av tungmetaller och radioaktiva ämnen. Ett upprop med 26 kommuner kräver därför ett kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer, andra vill ha ett förbud. En ny enkät visar att två av tre svarande riksdagsledamöter från berörda län stöder något av dessa krav. Regeringens svar är en lagrådsremiss som bara innehåller kosmetiska åtgärder.

Laddar…