SEB står fast vid finansiella mål

SEB står fast vid sina övergripande finansiella mål, enligt ett pressmeddelande. SEB:s ambition är att förbättra kostnadsbasen för de koncerngemensamma stabsfunktionerna (exklusive ytterligare investeringar) med 1,5 - 2 miljarder kronor under de närmaste tre åren.

Direkt
Publicerad
Annons

SEB beräknar att de inledande effekterna av införandet av Basel II under 2007 kommer att bli begränsade, både i termer av kapitalisering och av prissättning av krediter. Det faktiska frigörandet av kapital efter full implementering kommer att bli av mindre omfattning än den rapporterade minskningen av riskvägda tillgångar, eftersom SEB har som mål att uppnå en AA-rating, och eftersom regelverket för Basel II leder till en ökad känslighet för konjunkturcykeln, skriver banken.

Enligt de senaste beräkningarna med de interna modellerna för kredit- och operationella risker kommer effekten efter fullt genomförande att vara en minskning av riskvägda tillgångar om cirka 35 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons