Snabbaste kapacitetsvinsterna finns i det vi har

Det finns en övertro på möjligheten att kunna bygga bort bristerna i transportsystemet. Att enbart bygga nytt kommer inte att lösa kapacitetsbristerna. De största och snabbaste vinsterna finns i vårt befintliga system som behöver användas effektivare och på ett mer hållbart sätt. Det skriver företrädare för Trafikverket som i dag lämnar över kapacitetsutredningen till regeringen.

Publicerad
Annons

Transportsystemet står de närmaste decennierna inför en kraftig ökning av trafiken. Det visar alla prognoser. Den svenska råvaru- och tillverkningsindustrin ska transportera råvaror och produkter inom och utanför landets gränser. Vi ska kunna göra affärer och utbyta kunskap, och besöksnäringen ska fortsätta att växa. Vi ska kunna resa till släkt, vänner och besöksmål samt färdas till och från jobb och utbildning på ett smidigt, grönt och tryggt sätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons