Räddningen blev början till slutet

Vykorten med Jerusalems heliga platser blev svenskkolonins bidrag till väckelseförsamlingens haltande ekonomi. Men frälsningen var dubbelbottnad - rikedomen kom snart i konflikt med idealen om egendomslöshet.

Erik Löfvendahl
Publicerad
Annons

David Fischer
Vykort från
Det heliga landet 1890-1940
140 s. Atlantis. CA 280:-

De anländer i solnedgången en skimrande vacker marskväll år 1900, den medelålders damen med hälta - egentligen ej lämpad för trappstaden Jerusalem - och hennes reskamrat. Utan att veta säkert föreställer jag mig att de finner logi i stadens utkant, i närheten av den svensk-amerikanska koloni de ämnar besöka, och att de går till sängs tidigt.
Nästa morgon besöker damen med hälta - Selma Lagerlöf - kolonien långt innan Sophie Elkan vaknar. Hon blir väl mottagen denna morgon av ledaren, mrs Spafford, och man får förmoda att Sophie Elkan senare under förmiddagen ansluter sig till sällskapet och att de båda då får sig till livs historien om hur allting började.
Mrs Spafford från Chicago - som nu var änka - hade grundat kolonien i Jerusalem tillsammans med sin make 1881. Impulsen att stifta ett samfund hade paret fått på 1870-talet, då deras fyra döttrar drunknat under en båtresa mellan Amerika och Europa. Ur sorgen hade
tanken fötts: ett samfund ”med idealet att i livet göra verklighet av Jesu lära och med valspråket: älska sin nästa som sig själv”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons