Satsning krävs för att behålla betesmarker

Trots olika stöd har betes- och ängsmarken minskat med närmare 20 procent de senaste 10 åren enligt en ny rapport. Dessa marker har stort värde för natur och kultur, och för att behålla dem krävs att Sverige satsar på nya entreprenörer som kan leva på sina djur, skriver Karl-Ivar Kumm, forskningsledare på SLU.

Publicerad
Annons

Fram till slutet av 1800-talet var beteshagar nödvändiga för matförsörjningen. De rester som nu finns kvar har stora natur- och kulturvärden. För ekonomiskt hållbar hävd av dem krävs större djurbesättningar och naturvårdsentreprenörer som sköter marker där den lokala djurhållningen upphört. Mera EU-stöd räcker inte.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons