Så mäts magnetiska fält

Publicerad
Annons

Magnetiska fält bildas runt ledningar när elektrisk ström flyter genom dem. De formar sig i slutna banor runt ledningen och minskar successivt med avståndet
Styrkan mäts i Tesla, en mikrotesla är en miljondels Tesla. Normalstrålningen i bostäder är mellan 0,05 och 0,1 mikrotesla, mindre än 20 meter från en kraftledning 1-2 mikrotesla, direkt under 10 mikrotesla eller mer. Även hushållsapparater avger magnetiska fält, till exempel 200 mikrotesla från en påslagen hårtork.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons