Stig Strömholm:Vandalerna var inte enbart vandaler

Det var vandalernas plundring av Rom år 455 som så småningom skulle ge upphov till begreppet vandalism. En ny bok samlar det lilla man vet om detta ännu i modern tid förtalade barbarfolk.

Stig Strömholm
Publicerad
Annons

Varje epok, skriver den franske konsthistorikern och museimannen Léon de Laborde år 1852, ”har anledning att förebrå sina föregångare ogärningar i form av vandalism och har inte heller riktigt rent samvete för egen räkning. Därför har man kommit överens om att skylla allt på vandalerna, som inte kommer att protestera”. Yttrandet hör hemma i nygotikens tid, då man börjat göra gambla hus aendnu gamblare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons