Fortsatt strid om Nordvästra Kungsholmens barnvänlighet

Stockholms stad tar till viss del till sig kritiken mot den barnfientliga miljön i prestigeprojektet Nordvästra Kungsholmen. Sedan en konsultrapport visat på stora brister lovar man bättring i den fortsatta planeringen, men kritikerna är långt ifrån nöjda.

Publicerad
Annons

”Det har tidvis funnits i kritik i media om att stadens planering för området inte tillräckligt beaktar barns och ungdomars behov”. Så skriver Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret i ett gemensamt tjänsteutlåtande beträffande en så kallad barnkonsekvensanalys för Nordvästra Kungsholmen.

I tjänsteutlåtandet tar man upp den kritik som har gällt att de bostadsgårdarna i kvarteret Kojan är för små och mörka. Man påpekar även att kritik funnits mot att staden inte tagit hänsyn till behovet av nya förskolor och skolor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons