Boende får betala ett högt pris för vindkraften

Miljöminister Andreas Carlgrens satsning på en snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige intill 2020 tar otillräcklig hänsyn till störningseffekter på miljö och människor. Nuvarande regelverk räcker inte till för att skydda natur- och livsmiljöer när kraftverken blir fler och högre. Vi efterlyser större hänsynsavstånd och en starkare styrning av utbyggnaden till områden som är såväl tekniskt lämpliga som acceptabla, i förhållande till boende, natur- och kulturvärden. Det skriver representanter för nio skånska miljöföreningar.

Publicerad
Annons

Regeringens mål är att vindkraft ska svara för 30 terawattimmar år 2020, det vill säga en tio gånger högre effekt än den nuvarande. För att lyckas har miljöministern hotat att avskaffa den kommunala vetorätten mot vindkraftsparker och just nu är Natura 2000-områdena, avsedda att skydda och bevara den biologiska mångfalden i farozonen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons