Ett sent tillskott till fruktsalladen

Det kinesiska krusbäret.
Det kinesiska krusbäret.

”Hur länge har vi haft kiwifrukter? De dök väl bara upp i Sverige för några decennier sedan, eller? Är det en modern frukt eller har den gamla anor i andra delar av världen? Och varför heter den kiwi?”

Publicerad
Annons

Kiwi är inte en ny frukt på jorden, men den är ny hos oss. Historiskt sett har den långa anor i östra Kina, där den växer vilt och brukar kallas yáng táo, varifrån den långsamt började erövra resten av världen i början av 1900-talet. Det kinesiska ursprunget går igen i alternativbeteckningar som ”kinesiskt krusbär” (eng. chinese gooseberry). Fruktens västerländska historia inleddes med att flickskolerektorn Mary Isabel Fraser introducerade den på Nya Zeeland, detta sedan hon besökt missionsskolor i Kina och lärt sig älska frukten. Från och med 1910, några år efter Frasers egenhändiga import, började man skörda den i Nya Zeeland. På 1930-talet hade nyzeeländarna utvecklat frukten ytterligare, så att den kommit att få sitt karaktäristiska gröna fruktkött. Det var först i detta läge som storskalig kommersiell produktion inleddes.

Under de decennier som följde var ”kinesiska krusbär” en nyzeeländsk specialitet, men det förändrades under andra världskriget, då amerikaner som var stationerade på öarna tog frukten till sina hjärtan. Export till USA inleddes 1952, och en tid senare började man odla frukten i Kalifornien; ibland refererades den till som ”melonette” eftersom ”kinesiska krusbär” gav dåliga konnotationer med tanke på Kinas roll i kalla kriget. Som en följd av den allt intensivare och lukrativare näringen menade investerarna att frukten behövde ett nytt namn, och eftersom Nya Zeeland förknippades med kiwifågeln dök namnet ”kiwi” upp; faktum är att den nyzeeländska befolkningen också brukade, och brukar, hänvisas till som kiwis. Namnet kiwi fruit började användas omkring 1960 och blev fast etablerat internationellt 1974. I Sverige har frukten saluförts under namnet sedan omkring 1980.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons