Recension

Ladivine”Mästerlig blick för själens outgrundlighet”

Det är sällan man stöter på en så mångbottnad insikt om människosjälens vändningar som hos Marie NDiaye. ”Ladivine” liknar inte något jag tidigare läst, skriver Viola Bao.

Uppdaterad
Publicerad
Marie NDiaye

Marie NDiaye

Annons

Litterära verks potential att sträcka sig över nationsgränser har långtifrån bara med litterär kvalitet att göra. Det är exempelvis ingen slump att två tredjedelar av den översatta litteraturen i Europa är översatt från engelskan. I vår alltmer globaliserade litterära samtid har inte minst den marknadsanpassade, engelskspråkiga världslitteraturen blivit en bokmarknadsgenre som nått enorm framgång och spridning. Och i Sverige har vi de senaste åren således nåtts av en uppsjö – tämligen lättillgängliga – utländska romaner, som i den berättande realismens form skildrar tvärkulturella erfarenheter och reflektioner kring exiltillvaro och ursprung.

Samtidigt finns det författarskap som skildrar samma ämnen, men därtill också är konstnärligt avancerade – som krånglar till existensen, bjuder motstånd och uppställer hinder för läsarens snabba konsumtion – som sällan tycks nå ut på samma sätt. Det är litteratur som på ett eller annat sätt förblir opak och svårgenomtränglig. Som inte tillåter enkla postkoloniala analysmodeller och i någon mån är outtömlig i sin rikedom.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons