Recension

Svensk skam i skarp närbild

Joakim Molander
Publicerad
Annons

Gellert Tamas nya reportagebok ”De apatiska. Om makt, myter och manipulation” handlar å ena sidan om de apatiska flyktingbarn som stod i centrum för debatten om den svenska asylpolitiken mellan 2004 och 2006. Å andra sidan handlar den om den apati, i betydelsen känslolöshet och likgiltighet, som var utmärkande för särskilt den socialdemokratiska regeringens och migrationsverkets avvisande förhållningssätt till barnen.

De mest anmärkningsvärda avslöjandena i denna skändliga historia är redan kända från Tamas tv-reportage ”Spelet om de apatiska barnen”, som sändes i Uppdrag granskning den 19 september 2006. Men boken tillför två saker: Dels en minutiös redogörelse för händelseförloppet mellan den 19 mars 2003 och den 7 mars 2006. Dels en djupare analys som försöker besvara frågan om hur Sverige cyniskt kunde lämpa av svårt sjuka barn och deras föräldrar utan pengar och stöd på flygplatser i S:t Petersburg, Sarajevo, Skopje och Pristina.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons