Lågkonjunktur dämpar tryck i avtalsrörelse

Den svenska löneökningstakten var 4,2 procent förra året. Det är en knapp procentenhet högre än under 2007, enligt Medlingsinstitutet. Hur mycket lönerna ökar det kommande året spekulerar inte Medlingsinstitutet i. Däremot är generaldirektör Claes Stråth optimistisk när det gäller lönenormeringen inför avtalsrörelsen nästa år.

Anna Danielsson
Publicerad
Annons

Medan huvudavtalsförhandlingarna går in i ett slutskede – där lönebildningen är en viktig fråga – presenterade Medlingsinstitutet igår sin sammanfattning av avtalsåret 2008. Enligt rapporten var löneökningstakten 4,2 procent förra året och 3,3 procent år 2007. Arbetarlönerna var något högre än tjänstemännens och kvinnolönerna, kan enligt rapporten, vara på väg att öka något i förhållande till männens. Men fortfarande är kvinnors löner i förhållande till mäns runt 95 procent. Reallönerna fortsatte öka förra året, men med en knapp procentenhet jämfört med drygt 2 under 2007.

Även om avtalsrörelsen år 2007 var gigantisk träffades en hel del avtal under förra året. Sammantaget handlade det om 92 avtal som berörde runt 500 000 anställda. Lönenivåerna i avtalen ligger över den norm som industrin etablerade år 2007, konstaterar Medlingsinstitutet. Normen var löneökningar på 10,2 procent under tre år. De träffade avtalen innehöll löneökningar på 12,1 procent för arbetare och 10,4 procent för tjänstemän. En förklaring till att avtalen blev högre, jämfört med normen, kan vara att lojaliteten med den satta normen minskar över tid, spekulerade Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i samband med att rapporten presenterades.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons