Arne Melberg:Tolkning kan handla om att förstå sig själv

I en ny bok om hermeneutik förenar filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback den franska och tyska traditionen på ett nästan nietzscheanskt sätt. Hon ser spänning i det möte med intet som uppstår mellan det egna och det främmande.

Arne Melberg
Publicerad
Annons

Hermeneutik betyder tolkningslära. ”Hermeneutik” hette också en antologi, som jag var inblandad i för 30 år sedan tillsammans med ­sedermera celebra vänner: Horace Engdahl, Ola Holmgren, Anders Olsson. Hermeneutiken uppfattade vi som ett spännande alternativ till den förhärskande anglosaxiska filosofin och litteraturvetenskapen, så vi läste och översatte huvudsakligen tyska bidrag från exempelvis Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer och Hans Robert Jauss. Vi stimulerades förstås av att filosofiprofessorn Harald Ofstad förbjöd sina studenter att befatta sig med Heidegger; vi lockades därmed att uppfatta våra tyskar som radikala tänkare och missade nog deras kulturkonservativa böjelser.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons