Så stor ska Vänsterns Tobinskatt vara

Vänsterpartiet föreslår i sitt alternativ till regeringens vårbudget en skatt på finansiella transaktioner. Elva euroländer har redan inlett ett samarbete för att införa systemet.

Fredrik Gavelin
Publicerad
Annons

Skattesatsen skulle vara minst 0,1 procent på ersättningen för alla finansiella instrument, utom för derivat där skattesatsen skulle vara minst 0,01 procent. Alltså varje miljon kronor beskattas med 1000 kronor i normalfallet. Vänsterpartiet uppskattar att det skulle generera 7,5 miljarder kronor i skatteintäker år 2014 för Sverige.

För att skatten ska tas ut måste en av parterna i transaktionen vara etablerad i en medlemsstats som är med i samarbetet. För att undvika att handeln flyttas från medlemsländerna har det även föreslagits att vissa finansiella instrument som har ursprung i något av de elva deltagande länderna ska beskattas även om handeln sker helt utanför de finansiella transaktionernas område.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons