Rester av läkemedel i abborrar

Höga halter av det antiinflammatoriska ämnen diklofenak följer med avloppsvattnet från landets reningsverk ut i sjöar och vattendrag, visar en studie som Naturvårdsverket beställt.

TT
Publicerad
Annons

IVL Svenska miljöinstitutet och Umeå universitet har undersökt förekomsten av 101 läkemedel i reningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk. Studien visar att 85 av läkemedlen fanns i det utgående renade avloppsvattnet och 23 hittades i provtagna abborrar.

Stockholm TT

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons