Allergifaran lurar i golvet

De ultrafina partiklarna i inomhusluft kan vara förklaringen till att barn i hus med PVC-mattor löper större risk för allergier än andra. Kemikalier från mattan kan fästa på partiklarna som sedan dras ned i lungorna.

Publicerad
Annons

”Astma är den vanligaste långdragna sjukdomen hos barn.
”Mellan 20 och 40 procent av alla små barn i Sverige har vid något tillfälle haft symtom som kan tyda på astma. Bland skolbarn får mellan 5-10 procent diagnosen astma.
”Varannan tonåring och ung vuxen upplever sig ofta ha besvärats av allergi eller annan överkänslighet.
”Antalet allergiker har ökat dramatiskt. Vissa uppgifter pekar på en tredubbling sedan mitten av 1970-talet, andra på en fördubbling.
Källa: Astma- och allergiförbundet
i Tredubbling av astma sedan 1970-talet
Svenska och danska forskare publicerade en undersökning i somras som visade att mjukgörare, ftalater, från PVC-mattor kan orsaka allergier hos barn. Forskarna upptäckte att det var högre halter av två olika mjukgörare i damm hemma hos barn med olika allergiska symptom än hemma hos friska barn.
Upptäckten fick stor medial uppmärksamhet, men kopplingen till de ultrafina partiklarna i inomhusluften var inte tydlig.

SvD berättade nyligen att inomhusluften kan vara lika
farlig som luften ute, bland annat för att det ofta finns stora mängder ultrafina partiklar inne. Ventilationssystemens filter fångar i regel bara in stora partiklar.
Forskarna ville veta om ftalaterna kan dras in i andnings- systemet, om de kunde vara en orsak till att barnallergierna ha ökat så dramatiskt de senaste 50 åren.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons