Illustration: Henrik Malmsten
Illustration: Henrik Malmsten

Sprickan mellan FHM och MSB: Såg inte krisen

I två år har de stått sida vid sida under gemensamma pressträffar varje vecka, FHM och MSB. Men bakom kulisserna har det stormat. ”Folkhälsomyndigheten ansåg att det inte handlade om en kris”, skriver Svante Werger i nya dokument som SvD tagit del av.

Per Kudo, Erik Nilsson
Publicerad

De två myndigheterna, som haft centrala roller i pandemihanteringen, har utåt inte visat tecken på oenighet, men i underlag som SvD tagit del av framgår att det funnits en klyfta mellan Folkhälsomyndigheten och MSB, och att de varit oense i avgörande frågor.

Underlaget kommer från Coronakommissionens granskning av de svenska pandemiåtgärderna.