Annons

Så bidrar skogen till vår välfärd

Skogsnäringen är en viktig del i svensk ekonomi – i vissa regioner kan dess skatteintäkter uppgå till hela sju procent av totalen.
Skogsnäringen är en viktig del i svensk ekonomi – i vissa regioner kan dess skatteintäkter uppgå till hela sju procent av totalen. Foto: Magnus Sandberg / MAGNUS SANDBERG

Skogen täcker inte enbart en stor del av Sverige rent geografiskt. Den bidrar också till jobb runt om i landet och står för en stor del av svensk varuexport. Utan skogsnäringen skulle svenska samhällen se väldigt annorlunda ut.

Skogen är mycket mer än de arbetstillfällen som skapas i direkt anslutning till den. Skogsbrukare och sågverksarbetare utgör endast en del av den breda massa som direkt eller indirekt påverkas av den. Faktum är att vi skulle få en lägre levnadsstandard om vi helt avvecklade skogsbruket. 

– Själva produktionsvärdet av skogen skapar många arbetstillfällen och den ger också avkastning till aktieägare. Tack vare inkomstskatter och bolagsskatter från skogsföretagen genereras även mycket pengar till staten. Dessa intäkter är viktiga för att finansiera skola och välfärd runt om i landet,  säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Enligt en rapport från Skogsindustrierna landade exportintäkterna från skogsindustrin på 152 miljarder kronor under de första elva månaderna 2021. Det är sju miljarder mer än totala exportvärdet för hela 2020. I takt med att den globala efterfrågan på alternativa material och produkter till plast och olja ökar, kan Sverige som land med stor andel skog skapa allt större värden. Värden som ger direkta inkomster, men som också återinvesteras i den växande branschen och genererar fler arbetstillfällen och skatteintäkter. 

Skogen är inte bara viktig för Sverige som land. Den har också en central roll i klimatarbetet som pågår över världen. Biobaserade material och produkter från skogen kan ersätta fossila sådana och därmed minska utsläpp. Skogsnäringen skapar arbetstillfällen och finansierar svensk välfärd, samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart samhälle. Därför är det svårt att tänka sig en framtid helt utan skogsbruk. 

– Vi har otroligt kapital i form av skog och vi behöver använda den. Sverige växer och nya värden skapas varje år tack vare våra naturresurser. Det finns nästan ingen begränsning på vad vi i framtiden kommer kunna göra med trä, säger Kerstin Hallsten.

Skogsnäringen är en viktig del i svensk ekonomi. I våra skogsrika regioner kan skatteintäkterna enbart från skogen uppgå till hela sju procent av totalen. Intäkter som bland annat finansierar skola och omsorg. Ett minskat eller avvecklat skogsbruk skulle därför ha en tydlig påverkan på dessa regioner.

– Vi har som land en ambition att erbjuda bra och likvärdig välfärd till alla. För regionerna som lever på sitt skogsbruk skulle dessa försvunna skatteprocenter få stora effekter på levnadsstandarden, säger Kerstin Hallsten.

Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen från Sveriges skogsägare och skogsföretag.