”Inflationens orsaker behöver nyanseras”

Välbeställda har kunnat investera i bland annat fastigheter vilket har varit mycket lönsamt, skriver artikelförfattaren.
Välbeställda har kunnat investera i bland annat fastigheter vilket har varit mycket lönsamt, skriver artikelförfattaren. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Inflationen beror inte bara på krig och pandemi utan ännu mer på att det under många år skapats en enorm ökning av penningmängden. De höga skulderna har skapat en enorm skevhet, skriver Micael Hamberg.

Publicerad
Privat
Foto: Privat
Annons

När man följer medierapporteringen kring den kraftigt ökande inflationen i världen och i Sverige får man intrycket av att det är fenomen som bara uppstår, som exempelvis naturkatastrofer. Det beror på energibrist eller dåliga skördar. Nu kallar man det även Putin-priser med hänvisning till det pågående kriget i Ukraina. Men så enkel är inte förklaringen. Det behövs en större transparens och ärlighet när det gäller rapportering kring varför inflation och även deflation uppstår och vad som är orsakerna bakom. Dessa problem är till stor del skapade av oss själva och av de institutioner vi har skapat för att sköta det monetära systemet. För att citera nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman: ”Inflation är alltid och överallt ett monetärt fenomen, så tillvida att inflation är och bara kan skapas av en större ökning av mängden pengar relativt produktionen”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons