Annons

Elstandarder viktiga för framtidens lösningar

”Genom att delta i standardiseringen får man insikter i framtida lösningar och samtidigt möjlighet att påverka arbetets riktning”, säger Krister Elfgren, försäljningsansvarig på SEK Svensk Elstandard.
”Genom att delta i standardiseringen får man insikter i framtida lösningar och samtidigt möjlighet att påverka arbetets riktning”, säger Krister Elfgren, försäljningsansvarig på SEK Svensk Elstandard. Foto: SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard har länge ansvarat för Sveriges elektroniska standardisering. I deras organisation har såväl företagare som tjänstemän möjlighet att påverka framtidens elektroniska lösningar.

För att inte äventyra säkerhet och tillförlitlighet är elstandarder viktiga. Med klassificeringar, måttangivelser, säkerhetsfordringar och dokumentation säkrar standarder trygga produkter och installationer.

– Den ökade digitaliseringen gör att utvecklingen går fortare än någonsin. Då är det extra viktigt att hålla sig uppdaterad kring vilka standarder som är aktuella. Med hjälp av dem blir ens arbete både effektivare och kvalitetssäkrat, säger Krister Elfgren, försäljningsansvarig på SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard har i uppdrag av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. I deras dryga 100 kommittéer deltar cirka 800 tekniska experter från både företag, högskolor, organisationer och myndigheter med att ta fram standarderna som rör det elektrotekniska området.

– Genom att delta i standardiseringen får man insikter i framtida lösningar och samtidigt möjlighet att påverka arbetets riktning. Man får chansen att ligga i framkant av den elektrotekniska utvecklingen och sätta standarder för allt från IoT till elbilslösningar, säger Krister Elfgren.

Att vara engagerad i SEKs standardiseringsarbete innebär även att man får arbeta internationellt och man ges en unik chans att verka på en internationell arena med nya affärsmöjligheter och samarbeten.

– Eftersom vi är ett exportland är det viktigt att vi deltar i det internationella standardiseringsarbetet. Genom att delta i SEKs arbete representerar man Sverige i internationella kommittéer där man har möjlighet att påverka standarderna utifrån Sveriges önskemål. På så sätt säkrar man också sitt företags konkurrenskraft internationellt, säger Krister Elfgren.

Alla svenska myndigheter, företag och organisationer har möjlighet att engagera sig i standardiseringsverksamheten.

– Standardiseringsarbetet som tas fram i dag kommer gälla under många år framöver. Det är nu framtidens standarder utarbetas. De som inte deltar i utformningen får anpassa sig till det som andra bestämmer, avslutar Krister Elfgren.