ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Hydratgas ny energikälla

Metanhydrater är en hittills outnyttjad fossil energikälla. Den finns i mängder som är dubbelt så stora som alla kända kol-, olje- och gasreserver. Länge var det bara speciellt intresserade geologer som intresserade sig för fenomenet. Men ett genombrott för energiformen kan komma i år.

Björn Lindahl
Publicerad
Annons

Med ojämna mellanrum skrivs det artiklar om brinnande is, som är den märkliga form som metanhydrat finns i. Under ett visst tryck, koncentration och temperatur fångas metanmolekyler, som är den viktigaste beståndsdelen i naturgas, i en bur som består av vattenmolekyler. Tar man upp ett borrprov av sedimenter från tusen meters djup, där kontinentalsocken sluttar ned mot de större havsdjupen, är leran ofta marmorerad som fett i ett stycke kött. Plockas det vita ut är det is som brinner med en gul låga om den antänds.

Metanhydrat finns också på fastlandet i områden med tundra. Risken är att den läcker ut i enorma mängder om jordens temperatur ökar. Metan är 20 gånger farligare klimatgas än koldioxid om den släpps ut i atmosfären.

Laddar…