Elever kan inte tvingas fylla etnisk kvot

Publicerad
Annons

En rapport från Skolverket visar att likvärdigheten i skolan har minskat under de senaste 10-15 åren (
Brännpunkt 4/5). Det är naturligtvis oacceptabelt att elevers sociala bakgrund har inverkan på vilken utbildning de får. Denna utmaning måste tas på största allvar. I skarp kontrast till Socialdemokraterna ställer sig Moderaterna emellertid inte bakom idén att likvärdigheten stärks genom att inskränka föräldrar och elevers rättighet att fritt välja skola.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons