”Öppenhet om gåvor en självklarhet”

Väljarna har rätt att få vetskap om ekonomiska kopplingar mellan bidragsgivare och politiskt valda. Därför behövs en öppen redovisning av partiernas bidragsgivare, skriver Peter Eriksson (MP).

Uppdaterad
Publicerad
Annons

I dag ska konstitutionsutskottet avgöra frågan om vi ska införa en lagstiftning som innebär att gåvor till enskilda politiker eller partier i framtiden ska redovisas öppet. Det här är numera en självklarhet i de allra flesta moderna demokratier över hela världen, för att minska risken för korruption. Företag och enskilda ska inte kunna köpa sig till politiskt inflytande, i det fördolda. Öppenhet och transparens är hörnstenar i demokratier.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons