ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Minister: Livslånga lärandet ska stärkas

Det livslånga lärandet blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i. För att Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation behöver vi högre utbildning och forskning av hög kvalitet. Därför satsar regeringen på fler utbildningsplatser, särskilda kvalitetsmedel, ökad arbetsmarknadsanknytning och insatser för att ta tillvara den kompetens som finns i landet. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Publicerad
Annons

Under den förra mandatperioden minskade antalet utbildningsplatser och det blev det svårare att komma in på högskolan. Samtidigt blir högre utbildning allt viktigare för framtidens jobb och Sveriges konkurrenskraft – och som debattörerna från TCO och deras medlemsförbund påtalar även för att hantera omställning mellan jobb och det livslånga lärande som blir allt viktigare på framtidens arbetsmarknad. Högskoleutbildning ska ge beredskap att möta förändringar i arbetslivet, träning i att formulera och lösa problem samt kunskaper och färdigheter baserade på en stabil vetenskaplig eller konstnärlig grund. Men särskiljande för den högre utbildningen är också att den ska bilda individen och ge förmåga till kritiskt och självständigt tänkande. Det är också viktiga aspekter som vi måste komma ihåg i utformandet av högskolepolitiken.

Laddar…