ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Anders Burman:Universiteten ett säte för demokratin?

Undervisning, forskning och samverkan med omvärlen – det ska de svenska lärosätena ägna sig åt. I USA ligger tyngdpunkten på att lära studenterna tänka kritiskt och vara aktiva medborgare, en uppgift som ses som allt mer betydelsefull för det demokratiska samhället.

Anders Burman
Publicerad
Annons

Michel Foucault, den celebre franske idéhistorikern, framhöll vid ett tillfälle att universitetens mest betydelsefulla uppgift har med selektion att göra. Han utvecklade tanken i en av sina föreläsningsserier vid Collège de France vid mitten av 1970-talet: ”Universitetets främsta funktion handlar om selektion, inte så mycket av människor (vilket, trots allt, i grunden inte är särskilt viktigt) som av kunskaper. Det kan spela denna selektiva roll eftersom det de facto – och de jure – har ett slags monopol, såtillvida att den kunskap som inte är uppkommen eller formad inom dess institutionella fält – vars gränser i själva verket är relativt flytande men som grovt uttryckt består av universitet och officiella forskningsenheter –, att allt som existerar utanför det, all kunskap som existerar i det vilda, all kunskap som är framfödd på annat håll, per automatik och från början är om inte faktiskt exkluderad så diskvalificerad a priori.”

Laddar…