Gen bakom håravfall funnen

Två olika forskargrupper har oberoende av varandra lyckats fastställa tidigare okända genetiska samband mellan två varianter av ärftligt håravfall. Upptäckterna pekar ut samma avgörande genförändring som öppnar möjligheter att ta fram nya behandlingsmetoder.

Inger Atterstam
Publicerad
Annons

Det är väl känt att manligt håravfall som sägs drabba nästan varannan man har starka inslag av ärftlighet, främst från mammans sida. Men hur denna genetiska koppling ser ut är hittills i stort sett okänt. Ett fåtal gener med relativt liten anknytning har hittats och forskarna har varit eniga om att både normal hårtillväxt och hårförlust styrs av ett stort antal olika gener.

Nu rapporterar samtidigt två olika forskargruppen - en från Bonn i Tyskland och en från Columbia-unversitetet i New York - om tidigare helt okända gensamband. Det är upptäckter som ökar optimismen om att kunna ta fram bättre läkemedel vid hårproblem. Samma viktiga genförändring på kromosom 13 pekas ut av båda grupperna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons