Hornbach fällt i Marknadsdomstolen

Hornbach Byggmarknad har fällts i Marknadsdomstolen för att i sin marknadsföring ha använt påståendet ”Vi slår varje pris”. Domstolen anser att formuleringen rimligen ska tolkas som att Hornbach alltid håller ett lägre pris än alla konkurrenter på alla produkter. ”Det förefaller inte sannolikt” att bolaget ska kunna styrka att så är fallet enligt domstolen, som konstaterar att marknadsföringen därmed är ovederhäftig och strider mot god marknadsföringssed.

TT
Publicerad
Annons

Bolaget har även i entrén till en av sina butiker i Botkyrka haft prisjämförelser på produkter där andra bygghandlares priser jämförts med Hornbachs. Även detta förbjuder Marknadsdomstolen bolaget att göra om. Skulle Hornbach bryta mot något av Marknadsdomstolens beslut kommer bolaget få betala vite på 1 miljon kronor.

Stockholm TT

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons