Från lobbyist till forskningsgeneral

Från lobbyist på Astra Zeneca till forskningsgeneral. Ingrid Petersson återvänder till myndighetskorridorerna.

Publicerad
Ingrid Petersson generaldirektör Formas.

Ingrid Petersson generaldirektör Formas.

Foto: JAN DANIELSSON
Annons

Det är en klassisk myndighetsräv som nu tar över chefskapet på det statliga forskningsrådet Formas. Med en lång bakgrund i de statliga korridorerna - bland annat som statssekreterare i Jordbruksdepartementet och som överdirektör i Riksförsäkringsverket - är Ingrid Petersson, eller IP, som hon kallas mer informellt, väl bevandrad i hur maktspelet om regeringens miljarder går till.

Möjligen kommer just den kunskapen att vara extra viktig i den roll som Petersson nu tillträder. Som generaldirektör för Formas - vars uppgift är att på regeringens uppdrag, stödja forskning inom områdena miljö, areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) och samhällsbyggande - får Petersson ansvaret över en verksamhet som årligen fördelar cirka en miljard kronor till olika forskningsprojekt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons