Fimpa före vecka 15

Kvinnor som lyckas sluta röka före graviditetens fjärde månad löper inte större risk än icke-rökare att få små och för tidigt födda barn, enligt en studie.

Sara Rörbecker, TT
Publicerad
Annons

Det är inte kört för barnet bara för att den blivande mamman röker. Om hon lyckas fimpa före graviditetens 15:e vecka sjunker hennes risk att föda ett barn med för låg födelsevikt till samma nivå som för icke-rökarna. Samma sak gäller risken att förlossningen sätter i gång för tidigt, enligt en studie bland drygt 2 500 kvinnor i Australien och Nya Zeeland, publicerad på tidskriften British Medical Journals webbsida.

Kvinnorna som lyckades sluta röka jämfördes med ungefär lika många icke-rökare respektive kvinnor som rökte under hela graviditeten. Andelen för tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt var inte oväntat högst bland rökarna medan det inte fanns några statistiskt säkra skillnader mellan de båda andra grupperna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons