Konsten att leda de kvinnliga topptalangerna

De flesta akademiska examina tas nu av kvinnor. Ska du lyckas behålla talangerna krävs nya grepp för karriärutvecklingen. Ett företag som tänkt om är Ernst & Young.

Publicerad
Annons

Att leda och utveckla topptalanger håller på att bli en fråga om att i stor utsträckning leda och utveckla kvinnor. I början av 1900-talet hade sammanlagt 435 svenska kvinnor avlagt en akademisk examen. Nu tas 75 procent av alla examina av kvinnor. Kvinnliga studenter är i majoritet inom sju av nio ämnesområden. Bara inom teknik finns ännu en tydlig majoritet män. Men eftersom allt fler högpresterande tjejer även söker sig dit är det inte osannolikt att det med tiden blir som i Kina. Där är kvinnor i majoritet även inom tekniska yrken. Trenden är nämligen global. I USA skulle 70 procent av studenterna vara kvinnor om inte lagen tvingade universiteten att kvotera in män.

I Sverige har de stora förändringarna börjat slå igenom på arbetsmarknaden. Traditionellt manliga yrken som jurist, tandläkare, läkare, veterinär, revisor och arkitekt är på väg att bli kvinnoyrken. En tydlig övervikt män finns nu bara bland officerare och civilingenjörer. Om en stor del av dina yngre medarbetare och akademiker är kvinnor, blir det inte bara en rättvisefråga att utveckla dem. ”Utan våra kvinnliga konsulter skulle vi inte klara vår bemanning och kunna möta våra kunders behov”, säger Agneta Strandberg, hr-chef hos Ernst & Young, som är ett exempel på företag som möter denna utmaning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons