Recension

Idéhistoria i tiden. Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem årSvenska idéhistoriker är inte som andra

Jonas Nordin
Publicerad
Annons

Universitetsdisciplinen idé- och lärdomshistoria föddes den 30 december 1932, då Johan Nordström tillträdde en specialinrättad professur i Uppsala. Den antologi som utgivits i samband med 75-årsjubileet, Idéhistoria i tiden, innehåller knappa femtiotalet kortare och längre inlägg där ledande företrädare ger sin syn på ämnets identitet och utveckling. Boken är en omarbetad och uppdaterad utgåva av ”Vad är idéhistoria?”, som kom för 15 år sedan. Flertalet bidrag återfinns redan där och förutom fem specialskrivna uppsatser har samtliga texter tidigare publicerats på dagstidningarnas kultursidor eller i olika vetenskapliga sammanhang. Texterna har grupperats kring olika teman som alla berör ämnets egenart. Varje bidrag bestås en kort introduktion av utgivarna. Intressantast blir det i de dagspressdebatter som återges och där ämnets existensberättigande dryftas. Disciplinens korta tillvaro och amorfa skepnad skapar osäkerhet om identiteten, medan dess snabba uppblomstring och popularitet skänker självkänsla.

Polariseringen går främst mellan dem som värnar den rena vetenskapshistorien och dem som vill vidga utblicken mot sådant som mentaliteter, politiska ideologier och kultur i bred mening. Någon allvarlig missämja uppstår dock aldrig mellan kontrahenterna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons