Broar till de nya rörelserna

Lena Andersson
Publicerad
Annons

Jesper Bengtsson
Det måttfulla upproret. Lindh, Sahlin, Wallström och 20 år av politisk förnyelse
237 s. Norstedts. CA 218:-

Jesper Bengtsson är ledarskribent på Aftonbladet men det är inte i första hand som journalist han skrivit Det måttfulla upproret, utan som engagerad socialdemokrat. Som sådan trivs han ganska bra i en marknadsliberal samtid där solidaritetsrörelserna, som han ser det, har formerat sig för att hålla det globala kapitalet i schack men inte för att krossa det. Med sin bok vill han ”spåra vänsterns nya stora berättelse”, efter den starka staten.
Men hur han än söker finner han ingen ny berättelse, bara fragment. Och det är den osäkerheten vi måste lära oss att leva med, resonerar han sig fram till. Den moderna vänstern närmar sig alltså även existentiellt liberalismens världsbild. Tumultet och myllret ska bejakas; det ska göras rättvisare och jämlikare, men inte betvingas. Det är det gamla resonemanget om att vi måste ge upp tanken på att livet går att lägga till rätta.
Det kan
vara en riktig analys men frågan som Bengtsson inte går in på är om priset måste vara utslagning och ökade klassklyftor, som ju är följden av de senaste årens liberalisering av välfärdsstaterna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons